سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گفت: در جهاددانشگاهی از ابتدا بدنبال این بوده و هستیم که پژوهش‌ها را به سمت رفع نیازهای جامعه سوق دهیم.

جهاددانشگاهی

حمید امین اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، یکی از وظایف و کارکردهای اصلی جهاددانشگاهی را انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای‌عنوان کرد و گفت: یکی از کارکردهایی که جهاددانشگاهی با آن خودش را معرفی کرد، کارکرد پژوهش و فناوری بود و طی این سالها به موفقیت‌های چشمگیری در حوزه پژوهش و فناوری دست یافته است.

امین اسماعیلی افزود: همواره تلاش ما در جهاددانشگاهی این بوده که پژوهش‌های ما از آغاز به نوعی تمهید مقدمات شود که به بهره‌برداری برسد و بر اساس نیاز کشور صورت بگیرد تا منجر به رفع مشکلات جامعه گردد.

وی افزود: طی این سالها نزدیک به ۱۲ هزار پروژه پژوهشی در جهاددانشگاهی به انجام رسیده که بیش از ۶۰ درصد آنها کارفرمایی بوده، یعنی با یک اعلام نیاز مشخص و برای رفع مشکل خاصی انجام شده است.

امین اسماعیلی گفت: بسیاری از کارهای پژوهشی که در جهاددانشگاهی انجام شده، برای اولین بار در کشور بوده که از آن جمله می‌توان به اقدامات انجام شده در حوزه سلول درمانی، درمان ناباروری و تولید حیوانات ترانس ژن اشاره کرد.

وی گفت: در حال حاضر نیز ۱۵۶۷ طرح پژوهشی در مجموعه واحدها و پژوهشکده‌های جهاددانشگاهی در دست اجرا داریم که بیش از ۶۰ درصد آنها کارفرمایی است.

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی اظهار کرد: سال گذشته نیز ۵۸۵ طرح پژوهشی را خاتمه دادیم و ۱۶۹۵ مقاله ارائه و چاپ شد.