سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی وزارت بهداشت از آغاز اعتبار بخشی موسسات آموزشی و دانشگاه‌های علوم پزشکی با هدف کمک به ارتقای کیفیت و بهبود خدمات خبر داد.

دکتر باقر لاریجانی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، دکتر باقر لاریجانی در جلسه کارگاه آموزشی ارزیابان بیرونی اعتباربخشی موسسه‌ای در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، یکی از محورهای بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی را برنامه اعتباربخشی موسسات آموزشی و مراکز درمانی دانست و گفت: سازماندهی اعتباربخشی موسسه‌ای و فعال کردن ارزیابان بیرونی از مناطق آمایشی حرکت نوینی در وزارت بهداشت است که باید با بهره گیری از پتانسیل عظیم اعضای هیات علمی و دانشگاه‌های مستقر در مناطق آمایشی بتوانیم به ارتقا کیفی در دانشگاه‌ها دست یابیم.

وی در ادامه تصریح کرد: ما در اعتباربخشی به دنبال نمره دهی و رتبه بندی دانشگاه‌ها نیستیم.  بلکه تلاش داریم به دانشگاه‌ها کمک کنیم تا نقاط ضعف و قوت خود را در رابطه با استانداردها شناسایی نموده و برای انطباق بهتر با آن، برنامه ریزی و فعالیت کنند.

دکتر لاریجانی فعالیت‌های انجام شده در راستای ارزیابی بیرونی در دانشگاه‌ها را اقدام مهمی دانست و افزود: این فعالیت قدرت مناطق آمایشی را برای گسترش سریع و موثر برنامه های تضمین و بهبود کیفیت نشان می دهد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه خودارزیابی بیمارستان‌ها در استان‌ها تا حدی پیش رفته و سنجه‌های آن نیز نهایی شده است، اظهار کرد: در ماه‌های گذشته تلاش‌های بسیاری انجام شد تا این استانداردها در سطح وزارت بهداشت، نهایی شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: افرادی که برای ارزیابی به استان‌ها می روند باید نگاهشان فراتر از آموزش به معنای اخص باشد. این کار به همراه نگاه درونی که در خود دانشگاه‌هاست کمک می کند تا بتوانیم قدم‌های بعدی را در زمینه اعتباربخشی موسسه‌ای برداریم و به ارتقاء دانشگاه‌ها کمک کنیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در پایان با بیان اینکه دانشگاه‌ها باید در عرصه بین المللی شناخته شوند و هدفمندتر بتوانند این مسیر را پیش ببرند تاکیدکرد: اعتباربخشی بین المللی قدم‌ مهمی است تا دانشگاه‌ها بتوانند جایگاه خود را حفظ کنند و امیدواریم بعد از اعتباربخشی موسسه‌ای، مسیر برای اعتباربخشی بین المللی دانشگاه‌ها نیز هموارتر شود.