سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دانشگاه صنعتی شریف با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد هرگونه استفاده از عنوان دانشگاه صنعتی شریف مستلزم طی مراحل لازم برای کسب مجوز و موافقت کتبی این دانشگاه می باشد و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

دانشگاه شریف

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا اخیرا مشاهده شده است برخی موسسات در برگزاری فعالیت‌های آموزشی و یا برگزاری سمینارها و همایش‌های علمی از نام و نشان دانشگاه صنعتی شریف و اعتبار اساتید این دانشگاه بعنوان برگزارکننده و یا حامی سوء استفاده کرده‌اند.

این دانشگاه طی انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هرگونه استفاده از عنوان دانشگاه صنعتی شریف مستلزم طی مراحل لازم برای کسب مجوز و موافقت کتبی این دانشگاه است و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

رویدادهای مورد حمایت این دانشگاه عموما در بخش رویدادهای آینده وب سایت اصلی دانشگاه صنعتی شریف درج خواهد شد.