باقر لاریجانی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – ارزیابی بیرونی اعتباربخشی موسسات آموزشی علوم پزشکی در راستای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی آغاز شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت در جلسه کارگاه آموزشی ارزیابان بیرونی اعتباربخشی موسسه ای، هدف از اعتباربخشی موسسات آموزشی را  کمک به ارتقای کیفیت و بهبود خدمات دانست.

وی گفت: یکی از محورهای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، برنامه اعتباربخشی موسسات آموزشی و مراکز درمانی است که باید مورد توجه ویژه ای قرار گیرد.

لاریجانی سازمان دهی اعتباربخشی موسسه ای و فعال کردن ارزیابان بیرونی از مناطق آمایشی را حرکت نوینی در وزارت بهداشت خواند و ابراز امیدواری کرد با بهره گیری از پتانسیل عظیم اعضای هیات علمی و دانشگاههای مستقر در مناطق آمایشی بتوانیم  به ارتقا کیفی در دانشگاهها دست یابیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: ما در اعتباربخشی به دنبال نمره دهی و رتبه بندی دانشگاهها نیستیم و در صدد هستیم به دانشگاهها کمک کنیم تا نقاط ضعف و قوت خود را در رابطه با استانداردها شناسایی کرده و برای انطباق بهتر با آن، برنامه ریزی و فعالیت کنند.

وی فعالیت های انجام شده در راستای ارزیابی بیرونی را اقدام مهمی دانست و  گفت: این فعالیت، قدرت مناطق آمایشی را برای گسترش سریع و موثر برنامه های تضمین کیفیت و بهبود کیفیت نشان می دهد.

لاریجانی با اشاره به اینکه خودارزیابی بیمارستانها در استانها تا حدی پیش رفته و سنجه های آن نیز نهایی شده است گفت: در ماه های گذشته تلاش های بسیاری انجام شد تا این استانداردها در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهایی شود.

وی اظهار داشت: افرادی که برای ارزیابی به استانها می روند باید نگاهشان فراتر از آموزش به معنای اخص خود باشد. این کار  به همراه  نگاه درونی که در خود دانشگاهها است کمک می کند تا بتوانیم قدم های بعدی را در زمینه اعتباربخشی موسسه ای برداریم و به ارتقاء دانشگاهها کمک کنیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه دانشگاهها باید در عرصه بین المللی شناخته شوند و هدفمندتر بتوانند این مسیر را پیش ببرند اضافه کرد: اعتباربخشی بین المللی قدم های مهمی است که دانشگاه ها بتوانند  جایگاه خود را حفظ کنند و امیدواریم بعد از اعتباربخشی موسسه ای، مسیر برای اعتباربخشی بین المللی دانشگاهها هموارتر شود.