سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس دانشگاه زابل گفت: اولویت و هدف اصلی جهاد دانشگاهی و نهادهای ذی‌ربط باید انجام پژوهش برای حل مسائل و مشکلات جامعه باشد.

تحقیقات پژوهشی پزشکی بیوتکنولوژی دارویی بالینی

موسی بهلولی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: جهاد دانشگاهی از جمله نهادهایی است که در زمینه علمی پژوهشی فعالیت‌های خوبی انجام داده است و با همکاری دانشگاه زابل و جهاد دانشگاهی، کارهای عملیاتی که محصول علم است را در آینده خواهیم داشت.

وی در خصوص بهبود وضعیت علمی و تحقیقاتی این نهاد نیز افزود: موسسات پژوهشی باید منطبق با نیازهای منطقه حرکت کنند و برای حل مشکلات اقتصادی نیاز به انجام پژوهشهای بنیادی داریم.

وی تصریح کرد: رویکرد علمی و پژوهشی جهاد دانشگاهی گواه این مدعا است که این نهاد می‌تواند بخوبی وضعیت علمی استان و کشور را متحول کند.

رییس دانشگاه زابل خاطرنشان کرد: پژوهش و خودباوری و تکیه بر نیروهای بومی از ویژگی‌های جهاد دانشگاهی است که این موضوع یک نقطه قوت برای این نهاد محسوب می شود.

بهلولی افزود: جهاد دانشگاهی از نهادهایی است که نشان داد جوان ایرانی توان بالقوه زیادی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، علمی، پژوهشی، اجتماعی و فرهنگی دارد و می تواند به منصه ظهور برساند.