دانشگاه اصفهان سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه اصفهان گفت: ساختمان های قدیمی این دانشگاه درحال تعمیر و بازسازی هستند که این فرآیند تا شهریورماه سال جاری به اتمام می رسد.

هوشنگ طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باتوجه به اینکه دانشگاه اصفهان از قدمت زیادی برخوردار است بنابراین عمر ساختمان های خوابگاهی این دانشگاه نیز زیاد است بنابراین باید هرساله این ساختمان ها تعمیر و بازسازی شوند.

وی افزود: عمر بیشتر ساختمان های خوابگاهی ما بیش از ۲۰ سال است بنابراین هرساله بخشی از بودجه و توان دانشگاه برای تعمیر و بازسازی این ساختمان صرف می شود.

رئیس دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: بازسازی و تعمیر ساختمان های این دانشگاه تا شهریورماه به پایان می رسد تا دانشجویان در ابتدای سال تحصیلی بتوانند از این مکان ها استفاده کنند.

طالبی گفت: درحال حاضر این دانشگاه بیش از ۴ هزار ظرفیت خوابگاهی دارد.