سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم گفت: جهاد دانشگاهی باید از تجربیات کشورهای پیشرفته و مراکز علمی و دانشگاهی جهان بیشتر گسترش دهد.

جهاد دانشگاهی

حمید مکارم‌شیرازی در گفت و گو با ایسنا، با تبریک سالروز تاسیس جهاد دانشگاهی عنوان کرد:جهاد دانشگاهی از اولین ثمرات انقلاب اسلامی است که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب به بار نشست و روز به روز آثار و فواید آن بیشتر ظاهر گردید.

وی تصریح کرد:جهاد دانشگاهی به عنوان پلی میان صنعت و خدمات عمل می کند و یکی از خلاء های اصلی کشور را پر کرده است.

رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم خاطرنشان کرد: وظایف بسیار مهمی در اساسنامه این نهاد غیر دولتی گذاشته شده که شاید دستگاههای دولتی شتاب لازم برای انجام آن وظایف را نداشته باشند لذا پیش بینی شده که یک نهاد غیر دولتی همچون جهاد دانشگاهی این وظایف را عملیاتی کند چراکه نهادهای غیر دولتی معمولا سرعت عمل و آزادی بیشتری دارند.

وی اضافه کرد: مناسب است در آستانه سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی، شرح عملکرد آن بررسی شود چرا که طبق احادیث موجود، از نشانه های مسلمان محاسبه خود است.

مکارم در این باره ادامه داد: نهادهای مختلف باید حداقل سالی یک بار خود را محاسبه کنند تا ببینند که تا چه میزان این اهداف و شرح وظایف محقق شده است الحمدالله بخش زیادی از وظایف جهاد دانشگاهی تحقق یافته است.

وی در مورد مهم ترین رسالت جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: من تصور می کنم موضوعات مهمی همچون تقویت ابعاد فرهنگی و تربیتی دانشجویان و کمک کردن به اسلامی شدن دانشگاهها در وظایف جهاد دانشگاهی ترسیم شده که باید نسبت به آن توجه بیشتری داشته باشند.

رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم یادآور شد: با توجه به هجمه‌هایی که از سوی دشمن برای دانشگاه‌ها و دانشجویان وجود دارد باید از همه ظرفیت‌ها در چارچوب مقابله با هجمه های فرهنگی به کار گرفته شود تا فضای معنوی کلاس ها و خوابگاهها و محیط های دانشجویی ارتقاء یابد و بی شک یکی از انتظارات مقام معظم رهبری نیز همین است.

وی گفت: یکی دیگر از وظایف جهاد دانشگاهی انجام تحقیقات کاربردی در مرحله صنعتی و نیمه صنعتی است چرا که شکاف میان صنعت و دانشگاه زیاد بوده و تحقیقات دانشجویان و پایان نامه ها زیاد کاربردی نیست لذا مشکلات کشاورزی و صنعتی را چندان علاج نمی کند که جهاد می تواند این شکاف را به حداقل برساند همان طور که دانشگاههای بزرگ جهان این گونه می باشند.

وی پیرامون  توسعه ابعاد بین المللی فعالیت های جهاد دانشگاهی اظهار کرد: در این باره خاطره ای را به یاد دارم که مربوط به زمانی است که من در اردن به عنوان کنسول و دیپلمات سفارت فعالیت داشتم . در آن زمان آموزش و پرورش اردن مطلع شده بود که در ایران یک تجربه موفقی در آموزش و پرورش ما وجود دارد که به نام طرح کار و دانش بود. لذا  بلافاصله هیاتی را به ایران اعزام کردند تا ماهیت این طرح و دوره ها را بشناسند و این تجربه را به کشور خود منتقل کنند.

مکارم‌شیرازی تصریح کرد:من در این باره پیشنهاد می کنم جهاد دانشگاهی تلاش بیشتری در کسب تجربیات موفق کشورهای پیشرفته در سطح جهان داشته باشد به ویژه در جهت کاهش فاصله میان صنعت و دانشگاه تجربیات لازم را به کشور تزریق کنند.

وی بیان داشت:توسعه ابعاد بین المللی جهاد دانشگاهی و افزایش ارتباط میان مراکز و دانشگاههای علمی جهان و ارزیابی موفقیت ها و تجربیات آنان برای رسیدن به اهداف می باشد که در این باره وزارت خارجه می تواند به حمایت بپردازد.

مشاور وزیر امور خارجه در استان قم در رابطه با جایگاه جهاد دانشگاهی در تحقق اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد:اقتصاد مقاومتی دارای دو مولفه مهم درون زا و بیرون گرایی می باشد که جهاد دانشگاهی در این دو بخش می تواند نقش ایفاء نماید.

مکارم شیرازی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی باید مبتنی بر تحقیقات علمی و کاربردی باشد و صرفا ایده پردازی و شعار و مفاهیم غیر کاربردی قابلیت انجام ندارد این دو موضوع می تواند دو پروژه مهم تحقیقاتی باشد تا سازوکارهای درون زایی و برون گرایی اقتصاد چگونه ارزیابی گردد.