سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد با انتقاد از ناکارآمدی بسیاری از پژوهش‌های دانشگاهی، تأکید کرد: شناسایی نیازهای صنعت و جامعه باید در اولویت برنامه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها باشد تا بر اساس آن بتواند برای استفاده هرچه بهتر از توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی خود برنامه‌ریزی کند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا منطقه یزد، دکتر محمد مهدی لطفی با تاکید بر جهت‌دار و اولویت‌دار شدن مجموعه فعالیت‌های پژوهشی، تصریح کرد: اگر بتوانیم فعالیت‌ها را در راستای مجموعه‌ای از مسائلی که دانشگاه می‌تواند در آنها نقش داشته باشد هدفمند کنیم، قطعاً کار موثری انجام خواهد شد.

وی اظهار کرد: مجموعه‌های حوزه پژوهشی دانشگاه هم اکنون به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و  لازم است یک ارتباط درست و اساسی بین صنعت، جامعه، پژوهشکده‌ها و حوزه‌های فناوری و اجرایی برقرار شود.

لطفی با اشاره به اینکه ارتباط با صنعت و جامعه ماموریت فرد به فرد ماست، گفت: باید بررسی کنیم ببینیم چه تعاملی می‌توانیم بین دانشگاه و عناصر جامعه برقرار کنیم  و شرط اساسی برای برقراری این تعامل سازنده، همدلی و همزبانی میان دانشگاه و جامعه است.

وی تصریح کرد:‌ یکی از خدماتی که دانشگاه می‌تواند به جامعه ارائه دهد ورود در حوزه فناوری و نوآوری است و باید تمرکز جدی روی این بحث داشته باشیم.

به گفته‌ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد، دانشگاه باید با آینده‌ پژوهی، شناسایی  صحیح مسایل و مشکلات جامعه و رصد کردن فناوری‌های نوین، به فعالیت‌های خود در زمینه‌های علمی و تحقیقاتی جهت دهد.