فردین اخلاقیان سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه کردستان گفت: رشد بی رویه آموزش عالی باعث شده که دانشگاهها به کارخانه تولید بیکار تبدیل شوند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر،  فردین اخلاقیان در گردهمایی معاونین اداری و مالی دانشگاه ها در دانشگاه کردستان گفت: در چندین سال اخیر با رشد بی‌ برنامه و شتابزده مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی دانشگاه‌های ما به کارخانه تولید مدرک و کارخانه تولید بیکار تبدیل شده است که این روند برای آموزش عالی کشور مایه تاسف است.

وی افزود: توسعه کمی آموزش عالی موجب شده تا امروز اکثر دانشگاه‌های مطرح کشور نیز از این آسیب در امان نباشند و تاوان این سیاست های اشتباه را دهند.

رئیس دانشگاه کردستان گسترش کمی و بی‌برنامه دانشگاه‌ها را بیماری آموزش عالی عنوان کرد و گفت: هر چند اکثر مسئولین دانشگاه‌های مطرح کشور سعی دارند این چالش بزرگ را رفع کنند اما این سنگ بزرگی است که در چاه عمیقی افتاده و بیرون آوردن آن به سادگی امکان پذیر نیست.

اخلاقیان با بیان اینکه در سراسر دنیا اکثر دانشگاه‌ها بصورت هیات امنایی مدیریت می شود، اظهار داشت: هر چند بعد از انقلاب روند هیات امنایی در حوزه مدیریت دانشگاه‌های ما تقویت شد اما اختیارات هیات امناها خیلی محدود است و باید این اختیارات تقویت شود.