سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – تا پایان سال جاری، تمامی مراکز تحقیقاتی واقع در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در مجتمع مراکز تحقیقاتی دانشگاه مستقر می‌شوند.

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، دکتر هوشنگ رفیق دوست، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به فعالیت ۹ مرکز تحقیقاتی در این دانشگاه گفت: با استقرار مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در مکانی واحد، تمامی تجهیزات آزمایشگاهی در یک جایگاه ویژه متمرکز و هماهنگی مناسب بین مراکز برقرار می‌شود.

وی افزود: استقرار مجتمع در بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) موجب تسهیل و تسریع فرآیندهای نمونه‌گیری و انتقال آنها جهت انجام طرحهای تحقیقاتی می‌شود.

رفیق دوست تصریح کرد: با این اقدام همچنین شرایط  و بستر مناسب برای ایجاد پژوهشکده‌های دانشگاه مهیا خواهد شد.

وی گفت: ساختمان مجتمع مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در زمینی به مساحت ۷۰۰ متر مربع در محل بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) در حال ساخت است و تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.