پژوهشگاه علوم انسانی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس پژوهشگاه علوم انسانی گفت: درحال برنامه ریزی برای راه اندازی شعبه این پژوهشگاه در شهر اصفهان هستیم.

حسنعلی قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی روزهای گذشته با مسئولین شهرداری شهر اصفهان و اعضای شورای شهر اصفهان جلساتی داشتیم که در این جلسات موضوع استفاده از توان و ظرفیت پژوهشگاه علوم انسانی بررسی شد.

وی افزود: طبق صحبت های صورت گرفته درحال مطالعه برای راه اندازی شعبه این پژوهشگاه در شهر اصفهان هستیم.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی خاطرنشان کرد: قرار است جلسه ای در شهر اصفهان با مسئولین شهرداری این شهر داشته باشیم که جزئیات راه اندازی این شعبه در این جلسه بررسی خواهد شد.

قبادی گفت: همچنین برنامه داریم در راه اندازی خانه حکمت و فلسفه در شهر اصفهان نیز همکاری کنیم.