سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – موضوع ساخت تجهیزات مورد نیاز صنایع دانش بنیان در چهل و هفتمین جلسه کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، در این جلسه که به بحث و بررسی موضوع “آثار چارچوب و ضوابط تعیین شده در برنامه جامع اقدام مشترک «برجام» بر خرید، فروش و نقل‌ و انتقال تجهیزات با کاربرد دوگانه و تاثیر این ضوابط بر صنایع دانش‌بنیان کشور” اختصاص داشت، گزارش تهیه شده درباره این موضوع ارائه شد.

در این گزارش با اشاره به بند ۱۷ برجام که در آن کشورمان متعهد شده پس از تصویب برجام در خصوص بخشی از نیازهای فناورانه خود که جزئیات آن در پیوست برجام آمده است، از طریق مجرای تعریف شده و هماهنگ با شورای امنیت سازمان ملل و کمیسیون مشترک برجام، خریدهای خود را انجام دهد؛ برخی از تبعات این تصمیم نیز مورد تحلیل قرارگرفت.

در ادامه جلسه با بررسی فهرست‌های INFCIRC/254/Rev.12/Part1 و INFCIRC/254/Rev.9/Part2 که به «فهرست کالاهای با کاربرد دوگانه» موسوم شده‌اند، تاریخچه سازمان تدوین کننده فهرست‌ها (NSG)، کارکرد و موارد استفاده از این فهرست‌ها و حوزه‌های  مشمول این دو فهرست در صنایع کشور نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضای کمیسیون پس از تشریح فرایند طراحی شده به‌ منظور مدیریت خرید تجهیزات و مواد با فناوری بالا در برجام و همچنین مروری بر محتوای فهرست کالاها، تجهیزات، مواد و فناوری‌های با کاربرد دوگانه، فرصت‌ها و تهدیدات احتمالی این چارچوب تعیین شده را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

اعضای کمیسیون همچنین بر اتخاذ راه­کارهای موازی به منظور تأمین و ساخت تجهیزات و مواد مصرفی باکاربرد­ دوگانه در صنایع دانش‌­بنیان در داخل کشور در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز تأکید کردند.