سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی وزارت بهداشت، از تصویب برنامه توسعه اخلاق پزشکی طی یک دهه آینده و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی در اجرای این برنامه خبر داد.

دکتر باقر لاریجانی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا،  دکتر باقرلاریجانی در جلسه شورای عالی اخلاق پزشکی با اشاره به روند تدوین برنامه راهبردی اخلاق پزشکی کشور گفت: نتایج زحمات همکاران گروه اخلاق پزشکی در قالب پیش نویس برنامه راهبردی تدوین و در اختیار اعضای جلسه قرار گرفته است. بطوریکه کارگاه‌های متعددی نیز در این خصوص برگزار شد و در مرحله تدوین برای اجرای این سند هستیم.

وی درادامه اجرای اثربخش سند راهبردی اخلاق پزشکی را مستلزم یک تلاش ملی برشمرد و تصریح کرد: بر اساس این سند قرار است اقدامات ذکر شده بنا بر ظرفیت و پتانسیل‌های موجود به قطب‌های دانشگاهی واسپاری شود و دانشگاه‌ها در حوزه اخلاق فعال تر شوند.

نایب رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی اضافه کرد: در برنامه راهبردی اخلاق پزشکی کشور به تمامی ابعاد نظام سلامت پرداخته شده و در این برنامه به آموزش،‌ پژوهش و ارائه خدمات به صورت همزمان مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در گذشته برنامه استراتژیکی در حوزه اخلاق پزشکی تدوین شده بود و برنامه جدید ماحصل تلاش همکاران اخلاق پزشکی و تغییراتی است که از روی برنامه قبلی تدوین شده است.

دکتر لاریجانی گفت: برنامه راهبردی اخلاق پزشکی کشور پس از ۱۵ سال بازبینی شده و طی پروژه ای که بیش از یک سال طول کشید کار پیگیری و برنامه ۱۰ ساله طراحی شد.

نایب رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی با تاکید بر اینکه هیچ بستری در برنامه راهبردی اخلاق پزشکی کشور مغفول نمانده است، گفت: امیدواریم کار طوری پیش برود که قبل از مهرماه جاری برنامه ریزی لازم برای اجرای این سند انجام بگیرد. بطوریکه هریک از اقدامات ذکر شده در سند متولی مشخصی در کشور داشته باشند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در پایان خاطر نشان کرد: تلاش داریم از پتانسیل‌های موجود در دانشگاه‌های علوم پزشکی، ستاد وزارت بهداشت و سازمان‌های مرتبط در اجرای سند بهره برداری شود. امیدوارم با اجرای برنامه راهبردی اخلاق پزشکی کشور در آینده ای نه چندان دور شاهد تحولات چشمگیری در حوزه اخلاق پزشکی در نظام سلامت کشور باشیم.