سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس موسسه آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی گفت: ۸۰ درصد بودجه دانشگاه، صرف آموزش می‌شود.

‌دکتر عبدالرضا مجدالدین در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: طرحی که تحت عنوان آمایش آموزش عالی از سوی وزارت علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی داده شده به دنبال این است که مراکز پیام نور و مراکز علمی کاربردی را تعیین تکلیف کند.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه دولت در برنامه ششم توسعه قصد دارد ۲۰ درصد از لحاظ بودجه، فضا و نیروی انسانی کوچک شود و در این راستا قطعاً به مراکز دولتی اضافه نخواهد شد.

مجدالدین بیان کرد: در لایحه پیشنهادی برنامه ششم پیشنهاد داده شده که ۵۰ درصد مراکز پیام نور ادغام و مراکز علمی کاربردی به بخش خصوصی واگذار شوند. البته این پیشنهادات در لایحه اصلاحی آمده اما هنوز به لحاظ قانونی تعیین تکلیف نشده است.

رئیس موسسه آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تصریح کرد: بودجه امسال برای دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کشور ۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۸۰ درصد صرف آموزش و ۵ درصد برای فعالیت‌های فرهنگی در نظر گرفته می‌شود.