سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه آموزش جهاد دانشگاهی از برگزاری همایش فرصت‌ها و چالش‌های آموزش فنی و مهندسی- علوم پایه در جهاد دانشگاهی خبر داد.

حسین کلانتر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برگزاری همایش فرصت‌ها و چالش‌های آموزش فنی و مهندسی- علوم پایه در جهاد دانشگاهی در حال بررسی بوده و مقدمات آن فراهم شده است.

وی از برگزاری همایش مذکور در ۱۴ مهرماه جاری خبر داد و افزود: کمیته این همایش شامل آموزش‌های برگرفته از پژوهش، آموزش‌های بین‌المللی، برندسازی، نیازسنجی آموزشی و ارتباط با صنعت و شیوه‌های نوین آموزشی، تشکیل شده است. همچنین برای هر کدام از محورهای مذکور موضوعات اصلی پیشنهاد شده است و نویسندگان می‌توانند مقاله‌های خود را در ارتباط با هر یک از موارد پیشنهادی و یا زمینه‌ها و موضوعات دیگر مرتبط با محورهای همایش تنظیم و ارسال نمایند.

مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه آموزش جهاد دانشگاهی در ادامه اظهار کرد: آموزش‌های برگرفته از پژوهش شامل آموزش‌های برگرفته از پژوهش در کشورهای مختلف، آموزش‌های برگرفته از پژوهش‌های شاخص در جهاد دانشگاهی و بررسی اثربخشی آموزش‌های برگرفته از پژوهش در توسعه آموزش و پژوهش جهاد دانشگاهی می‌شود.

کلانتر در مورد آموزش‌های بین‌المللی نیز توضیح داد: آموزش‌های بین‌المللی شامل زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در آموزش‌های بین‌المللی، چالش‌های آموزش بین‌المللی از جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره، فرصت‌ها و ظرفیت‌های منطقه‌ای در آموزش‌های بین‌المللی، بررسی و تحلیل وضعیت جهاد دانشگاهی در حوزه آموزش‌های بین‌المللی، راهبردهای توسعه آموزش‌های بین‌المللی جهاد دانشگاهی است.

وی در مورد محور برندسازی اظهار کرد: سیاست و راهکارهای توسعه برندهای آموزشی (داخل و خارج)، الزامات و ضرورت‌های ارتقاء برند آموزشی جهاد دانشگاهی، مقایسه و تحلیل تطبیقی برند آموزشی جهاد دانشگاهی با سایر برندهای آموزشی کشور و راهبردهای توسعه برندهای آموزش جهاد دانشگاهی در زیرمجموعه محور برندسازی قرار دارند.

مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه آموزش جهاد دانشگاهی با اشاره به محور شیوه‌های نوین آموزشی گفت: محور شیوه‌های نوین آموزشی شامل شیوه‌های آموزش‌های مساله‌محور روش‌های آموزشی مبتنی بر سرگرمی و بازی، آموزش‌های نوین غیرحضوری، ابزارها، تجهیزات و آزمایشگاه‌های نوین آموزش و راهبردهای توسعه آموزش‌های نوین در جهاد دانشگاهی می‌شود.

کلانتر در مورد محور نیازسنجی آموزشی در ارتباط با صنعت نیز گفت: جایگاه جهاد دانشگاهی در بازار آموزش‌های صنفی صنعتی، نیازسنجی آموزشی، فرصت‌ها و چالش‌ها، نیازسنجی، جهانی شدن و بومی‌سازی، فرصت‌ها و ظرفیت‌های اسناد بالادستی در نیازسنجی آموزشی و توسعه آموزش، ارائه تجربیات موفق در نیازسنجی آموزشی و ارتباط با صنعت و راهبردهای انطباق دوره‌های آموزشی جهاد دانشگاهی با نیازهای صنعت در زیرمجموعه محور نیازسنجی آموزشی و ارتباط با صنعت قرار دارد.