سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس دانشگاه تهران در بازدید از شبکه لرزه‌نگاری تبریز، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های مرکز لرزه‌نگاری کشوری در سراسر کشور از جمله شبکه لرزه‌نگاری تبریز تأکید کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، دکتر محمود نیلی احمد آبادی، رییس دانشگاه تهران به همراه دکتر محمد رحیمیان، معاون پژوهش و فناوری و دکتر مجید نبی‌بیدهندی، رییس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از شبکه لرزه‌نگاری تبریز که از واحدهای زیرمجموعه منطقه شمالغرب مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران است، بازدید کرد.

دکتر نیلی احمدآبادی، در بازدید از شبکه لرزه‌نگاری تبریز، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های مرکز لرزه‌نگاری کشوری در سراسر کشور از جمله شبکه لرزه‌نگاری تبریز تأکید کرد.

وی همچنین، ضمن قدردانی از زحمات کارکنان مؤسسه ژئوفیزیک در سراسر کشور، بر توجه ویژه مسؤولان دانشگاه به مجموعه مرکز لرزه‌نگاری کشور برای تحقق هر چه بهتر اهداف و برنامه‌های دانشگاه تهران در این حوزه و نیز ارائه خدمات بهتر و مطلوب‌تر به مجموعه مدیریت کشور و آحاد جامعه تأکید کرد.

دکتر مجید نبی بیدهندی، رییس مؤسسه ژئوفیزیک نیز در این بازدید ضمن تأکید بر ضرورت توجه بیشتر دولت و دانشگاه برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های مرکز لرزه‌نگاری، از کارکنان این مرکز، به خاطر  توانمندی‌ها و نحوه ارائه خدمات قدردانی کرد.