سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  دانشگاه اراک برای اجرای برنامه‌های مدیریت سبز در مجموعه آموزش عالی انتخاب شد.

 به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا،  طی نامه‌ای در مورخ ششم مرداد ماه سال جاری از سوی دکتر محمد حسین امید، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به رییس دانشگاه اراک، این مجموعه به عنوان دانشگاه پیشرو در اجرای برنامه‌های مدیریت سبز در مجموعه آموزش عالی معرفی شد.

بنابر این گزارش، با عنایت به اینکه این دانشگاه پیشرو در اجرای برنامه‌های مدیریت سبز در مجموعه آموزش عالی کشور ارزشیابی شده است، لوح تقدیری با امضاء وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گردهمایی معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه‌ها در دانشگاه کردستان به ریاست دانشگاه اراک تقدیم خواهد شد.