سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از برگزاری دو آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی و ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور بطور همزمان در چهاردهم مرداد خبر داد.

دکتر محمد حسین پورکاظمی در گفت و گو با ایسنا، با اعلام این مطلب اظهار کرد: حدود ۱۳۸ نفر در آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور شرکت کردند و این افراد بر اساس نمره اکتسابی در آزمون، در سال های مختلف توزیع می شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور ۱۴ مرداد در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار و نتایج آن در شهریور ماه اعلام خواهد شد.

آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در خصوص آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور نیز گفت: حدود ۱۳۳ نفر در این آزمون ثبت نام کردند که این آزمون نیز چهاردهم همین ماه در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار و نتایج آن شهریور مشخص می شود.