سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه هنر از ورود دادگستری استان البرز به زمین‌های این دانشگاه خبر داد.

هیات رییسه دانشگاه هنر در ایسنا

دکتر غلامرضا اکرمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هفته گذشته دادگستری کرج بدون هیچ‌گونه هماهنگی وارد زمین‌های دانشگاه در استان البرز شده تا برای انتقال لوله آب کانالی را حفر کنند. حراست دانشگاه با ملاحظه این شرایط وارد عمل شده و از حفر کانال جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: دادستان کرج، براساس گزارش مدیر دفتر فنی دادگستری دستور داده است که حفر کانال مذکور باید انجام شود و هر کسی که جلوی حفر این کانال را بگیرد توسط نیروی انتظامی جلب شود. سرانجام در روزهای پنجشنبه و جمعه دادگستری وارد عمل شد و با حضور تعداد کثیری از افراد نیروی انتظامی در محل حاضر شد و با این مداخله کانال حفر شد .

رئیس دانشگاه هنر اظهار کرد: البته چنین ادعایی وجود دارد که طبق طرح جامع کرج این قسمت از دانشگاه باید جزو خیابان باشد اما در مذاکراتی که با شهرداری کرج انجام شده ، قرار شده است تا خیابان جابجا شود. در این حال به فرض هم اگر این قسمت از دانشگاه هم باید تبدیل به خیابان شود اکنون در اختیار دانشگاه قرار دارد و انجام هر اقدامی باید با اجازه دانشگاه و طبق ضوابط قانونی صورت بگیرد.

دکتر اکرمی با تاکید بر اینکه دادگستری باید حافظ مال و جان مردم و مجری قانون باشد، گفت: متاسفانه دادستان که خود باید نگهبان و حافظ قانون و ناظر بر حسن اجرای قوانین باشد دستور غیر قانونی برای ورود به زمین های دانشگاه و تخریب و دخل و تصرف در آن صادر کرده است. بدیهی است در شرایط فعلی حقوق دانشگاه در معرض تضییع قرار گرفته است .