سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – با حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری، دکتر علیرضا مرادی، به عنوان نماینده وزیر علوم در شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور منصوب شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا ، دکتر محمد فرهادی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، طی حکمی دکتر علیرضا مرادی، استاد روان شناسی بالینی و مدیر گروه روان شناسی دانشگاه خوارزمی را به عنوان نماینده وزیر علوم در شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور منصوب کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از روابط عمومی وزارت علوم ، پیش از این دکتر فریبرز درتاج، عهده دار این مسئولیت بود که با کسب حد نصاب آرا در انتخابات اخیر سازمان نظام به عنوان یکی از ۶ روان شناس شورای مرکزی سازمان انتخاب شد.