سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق شدند تا برای نخستین بار ظرفیت میکروبیوم آب­های بخش جنوبی دریای خزر را با استفاده از روش "متاژنومیکس" مورد بررسی قرار دهند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، دکتر ابوالحسن شاهزاده فاضلی رئیس مرکز در این ارتباط اظهار داشت: در پژوهش انجام شده با استفاده از روش­های توالی­یابی پر بازده، ساختار جمعیت میکربی دریای خزر تعیین و ژنوم­ میکروب­های شاخص آن بازسازی شد.

در این پژوهش، نمونه‌های میکروبی از سه عمق  15، ۵۰ و ۱۵۰ متری ستون آبی منطقه جنوبی دریای خزر جمع آوری شدند و توالی ژن ۱۶S rRNA در آنها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: نتایج حاصل، تشابه ساختار کلی جمعیت میکروبی در هر سه عمق را نشان داده است اگرچه تفاوت­هایی با ساختار جامعه میکروبی در محیط­های آبی اقیانوسی و آب شیرین محیط­های معتدل به چشم می‌خورد.

وی افزود: ژنوم‌های مونتاژ شده بر حضور میکروارگانیسم‌هایی در گروه­هایActinobacteria، Alphaproteobacteria، Betaproteobacteria، Gammaproteobacteria، Bacteroidetes، Cyanobacteria، Euryarchaeota و Thaumarchaeota دلالت دارند.

فاضلی در ادامه خاطرنشان کرد: نتایج بررسی ژنوم­‌های به دست آمده مربوط به اعماق مختلف دریای خزر نشان­ دهنده تفاوت­های بارز در سطوح پایین­‌تر تاکسونومیکی در سه عمق مختلف بود که می‌تواند تحت تاثیر نور و یا دما باشد.

توصیف دقیق‌تر ژنوم­‌های مربوط به شاخه­‌های “Actinobacteria ” و “Thaumarchaeota ” و رده “Alphaproteobacteria ” به عنوان گروه­های تاکسونومیکی که اعضای آن از نظر فیلوژنتیکی به تغییر درصد شوری در محیط پاسخ می‌­دهند نشان داد که بیشتر ژنوم­‌های جدا شده از دریای خزر متعلق به گروه­های معرفی نشده میکروبی و بسته به مورد دارای ارتباط نزدیک­تر به یکی از گروه­های آب شیرین و یا آب اقیانوسی هستند. الگوی فیلوژنتیک ژنوم­های دریای خزر نشان­ دهنده مبدا­های فیلوژنتیکی چندگانه و مجزای ژنوم­‌های خزر بود که مرتبط با گروه­های مشابه متعلق به آب شیرین و اقیانوسی است.