سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه صندوق بیمه بیکاری نزد خود دانشگاه است از استمرار استمرار پرداخت بیمه بیکاری کارکنان خبر داد.

مجتبی علوی فاضل سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان درباره بیمه کارکنان این دانشگاه گفت: کارکنان ما بر اساس قانون، بیمه تامین اجتماعی هستند، یعنی وقتی بازنشسته شوند موضوع درمان و .. آنها تحت پوشش تامین اجتماعی است.
وی درباره صندوق بیمه بیکاری ادامه داد: براساس توافقی که بین دانشگاه و سازمان تامین اجتماعی در سالهای گذشته انجام شده، صندوق بیکاری کارکنان دانشگاه نزد خود دانشگاه تشکیل شده و سهم بیمه بیکاری پرداختی به همگان، به جای سازمان تامین اجتماعی به سازمان مرکزی واریز می شود.
علوی فاضل تاکید کرد: از آنجاکه برخی افراد درباره بیمه بیکاری خود از سازمان تامین اجتماعی سوال می کردند و با پاسخی مبنی بر بیمه نبودن مواجه می شدند نگرانی های به وجود آمده بود اما قانون بیمه کارکنان از دهه ۷۰ در حال اجرا است و هیچ نگرانی وجود ندارد.
به گفته وی، از تاریخ ۲۵ فروردین سال ۷۱، طبق موافقت سازمان تامین اجتماعی در مورد اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق بیمه بیکاری به صورت یک صندوق مجزا از سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده و سهم سه درصد بیمه بیکاری به این صندوق واریز می شود و در صورت وجود افراد واجد شرایط و معرفی از سوی واحدها به سازمان مرکزی، وجوه بیمه بیکاری فرد با رعایت مفاد مندرج در آیین نامه صندوق بیمه بیکاری کارکنان دانشگاه پرداخت می شود و نیازی به مراجعه به سازمان تامین اجتماعی در مورد بیمه بیکاری نیست.