سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی از تصمیم این دانشگاه برای راه اندازی ۱۰ دفتر همکاری در ۱۰ کشور خبر داد و گفت:هیات امنای مرکزی مجوز راه اندازی ۱۰ دفتر همکاری بین المللی در ۱۰ کشور خارجی را صادر کرده است. در حال حاضر سه دفتر در کشورهای روسیه،ایتالیا و آلمان توسط رییس دانشگاه افتتاح شده است.

دکتر علوی فاضل رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی

مجتبی علوی فاضل در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به توسعه فعالیت های بین المللی در دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: در راستای توسعه فعالیت‌های بین المللی در دانشگاه آزاد دو اقدام در حال انجام است.نخست پذیرش دانشجویان خارجی برای تحصیل در واحدهای داخل کشور و دیگری در دسترس قرار دادن آموزش به شکل مجازی برای ایرانیان و فارسی زبانانی که خارج از کشور زندگی می کنند.

وی درمورد پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی توضیح داد: در دانشگاه آزاد این امکان فراهم است که دانشجویان غیر ایرانی در واحدهای داخلی این دانشگاه تحصیل کنند.در حال حاضر نیز حدود ۱۰ هزار دانشجوی غیر ایرانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور تحصیل می کنند. همچنین این تقاضا از سوی کشورهای عراق، افغانستان و آسیای میانه وجود دارد که دانشجویان این کشورها برای تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی به ایران بیایند.

علوی فاضل ادامه داد: این دفاتر امکان تحصیل را برای ایرانی های خارج از کشوری که علاقه مند هستند در رشته های دانشگاهی که در خارج از کشور وجود ندارد،به زبان فارسی تحصیل کنند فراهم می کند. تاکید دانشگاه آزاد بر توسعه رشته هایی مانند زبان و ادبیت فارسی، علوم دینی و قرآنی است و دانشجویان می توانند از طریق واحد مجازی یا الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی دانشجوی این دانشگاه شوند.در واقع از طریق این دفاتر به دانشجویان خدمات آموزشی ارائه می شود.