مشاور عالی سازمان سنجش از جزییات برگزاری رشته های هنری آزمون سراسری سال ۹۵ خبر داد.