سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: درخواست داریم تا ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها نمایشی نباشد بلکه از جنس عمل و محتوا باشد.

دکتر حسن هاشمی وزیر بهداشت

‌به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، دکتر سید حسن هاشمی در گردهمایی رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار کرد: مهم‌ترین کاری که باید در حوزه عملیاتی صورت گیرد، تدوین برنامه جامع است؛ به گونه‌ای که هر مدیری در بخش‌های مختلف برای خودش به صورت عمودی برنامه را هدایت و دنبال نکند بلکه تمام برنامه‌ها جامع باشد تا بتوان به صورت استانی و کشوری ارزیابی و بررسی کرد.

وی ادامه داد: نباید ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها نمایشی انجام شود بلکه باید از جنس عمل و محتوا باشد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: وزارت بهداشت تنها دستگاه در کل دولت است که این ارزیابی‌ها را عملیاتی می‌کند و هر روز برای دانشگاه‌ها بر روی مانیتور مشخص است که چه برنامه‌ای دارند، چه میزان از سایر دانشگاه‌ها عقب‌تر هستند و چه میزان نسبت به سایر دانشگاه‌ها پیشروی دارند. 

قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: تمامی اقدامات دانشگاه‌های علوم پزشکی کل کشور در مرکز و وزارت بهداشت قابل مشاهده است.