سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس از اقدام برای تاسیس صندوق پژوهش و فناوری این دانشگاه خبر داد.

بودجه پژوهشی تحقیقات تسهیلات

دکتر یعقوب فتح‌اللهی در گفت‌وگو با ایسنا، از اقدام برای تاسیس صندوق پژوهش و فناوری این دانشگاه خبر داد و گفت: شرکای بخش خصوصی صندوق و سهام‌ها نیز تعیین شده‌اند و پس از طی سلسله مراتب اداری، صندوق تا چند ماه آینده احداث می‌شود.

وی سرمایه ثبتی صندوق را سه میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: شرکا به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که امکان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف وجود داشته باشد.

دکتر فتح‌اللهی با اشاره به جامعیت دانشگاه تربیت مدرس، هدف از تاسیس صندوق پژوهش و فناوری را حمایت از تجاری‌سازی پروژه‌ها در حوزه‌های مختلفی همچون مهندسی، کشاورزی، منابع طبیعی، هنر، علوم انسانی و علوم پزشکی دانست و خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌های کارشناسانه هر تقاضا، در صورت وجود ظرفیت و قابلیت، صندوق به ارائه خدمات خواهد پرداخت.