سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  آکرا- ایرنا- مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری گفت: در سفر وزیر امور خارجه بنا شد که ما هر سال چهل بورس تحصیلی به دانشجویان دوره های ارشد و دکترا کشورهای غنا، نیجریه و گینه و مالی بدهیم.

پی اچ دی آزمون : عبدالرحیم نوه ابراهیم در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اعزامی ایرنا اظهار داشت: وزیر علوم به ما ماموریت داد که در این سفر در راستای تقویت و توسعه روابط علمی اقدام کنیم.
وی ادامه داد: در هر یک از این کشورها ما ١٠ بورس تحصیلی به دانشجویان ارشد و دکترا می دهیم تا در ایران تحصیل کنند که در کل چهار کشور ۴٠ دانشجو می شود.
وی گفت: در هر کشور از میان ١٠ نَفَر پنج نَفَر بورس دانشگاه سیستان و بلوچستان می شوند و مابقی در دانشگاه های دیگر کشور تحصیل می کنند.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: با وزرای علوم این چهار کشور طی این سفر مذاکره می کنیم.
وی افزود: ما تلاش داریم این بورس تحصیلی را به مروربه دیگر کشورهای افریقایی نیز بدهیم.
سیام**۹۱۲۱**۳۰۶۱**۱۵۵۳