سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان آخرین جزئیات و توصیه های انتخاب رشته این دانشگاه گفت: ثبت نام دوره های بدون آزمون دانشگاه آزاد از نیمه دوم مرداد آغاز می شود.