سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران-ایرنا- قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به سند راهبردی گفتمان توسعه نظام آموزش، پژوهش و فناوری کشور گفت:این سند جامع و در عین حال مختصر و بدون زیاده گویی و مقدمه سازی است.

پی اچ دی آزمون : به گزارش روز سه شنبه گروه فرهنگی ایرنا از روابط عمومی وزارت علوم، محمد سعید تسلیمی با تأکید بر نقش کلیدی آموزش و پژوهش در توسعه جوامع افزود: هیچ جامعه ای بدون سیستم آموزشی و پژوهشی مناسب توسعه نمی یابد.
قائم مقام وزیر علوم، با اشاره به اهمیت تدوین برنامه عملیاتی مناسب پس از اسناد راهبردی، خواهان توجه و همکاری مدیران آموزش عالی برای تدوین این گونه برنامه ها شد.
وی با اشاره به نگاه آسیب شناسانه موجود به مشکلات آموزش عالی در این سند، حرف مشترک حاضران در نشست را رساندن ظرفیت فعلی آموزش عالی به ظرفیت اسمی آن دانست و خواهان همکاری همه اعضای خانواده آموزش عالی برای تحقق آن شد.