سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران – ایرنا- مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از شرکت ۲۲ هزار و ۸۲۴ داوطلب در آزمون عملی هنر در روزهای ششم، هفتم و هشتم مرداد ماه خبر داد.

پی اچ دی آزمون : حسین توکلی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا افزود: آزمون عملی هنر کد رشته های امتحانی ۱۳۵۰،۱۳۵۱،۱۳۵۲،۱۳۵۷،۱۳۵۸،۱۳۶۲و ۱۳۶۴ دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۵برای ۲۲ هزار و ۸۲۴ داوطلب که از این تعداد ۱۴ هزار و ۹۲۵ زن و هفت هزار و ۸۹۹ هزار مرد هستند، طی روزهای ششم، هفتم و هشتم مرداد برگزار می شود.
وی اظهار داشت: این آزمون در تهران برگزار می شود و آدرس حوزه امتحانی روی کارت داوطلبان درج شده است.
توکلی با بیان اینکه فرآیند برگزاری آزمون های نوبت صبح، ساعت هفت و سی دقیقه و عصر چهارده و سی دقیقه برگزار می شود، ادامه داد: داوطلبان نیم ساعت قبل از شروع فرآیند برگزاری آزمون در حوزه امتحانی مربوطه حضور یابند.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اضافه کرد: صبح ششم مرداد، هفت هزار و ۷۴۹ داوطلب در کد رشته ۱۳۵۲ که از این تعداد چهار هزار و ۷۸۷ نفر زن و دو هزار و ۹۷۱ نفر مرد هستند، شرکت می کنند همچنین شرکت کنندگان در آزمون تصویر سازی معماری با کد رشته ۱۳۵۸، ۹۶۷ نفر و شامل ۸۲۳ زن و ۱۴۴مرد هستند.
به گفته توکلی، بعد از ظهر چهارشنبه ششم مرداد، یکهزار و ۳۹۷ داوطلب در کد رشته ۱۳۵۲ که از این تعداد ۹۸۲ زن و ۴۱۵ مرد هستند در آزمون معماری منظر و یکهزار و ۵۷۰ داوطلب در کد رشته امتحانی ۱۳۵۸ که از این تعداد یکهزار و ۳۰۴ زن و ۲۶۶مرد هستند، در نقاشی شرکت می کنند.
وی ادامه داد: در نوبت صبح پنجشنبه هفتم مرداد، تعداد ۶۳۴ داوطلب در کد رشته امتحانی ۱۳۵۲ که از این تعداد ۳۹۳ زن و ۲۴۱ مرد هستند، در آزمون مطالعات فرهنگ و معماری ایران، دو هزار و ۱۱۷ داوطلب در کد رشته امتحانی ۱۳۵۸ که از این تعداد هزار و ۷۱۹ زن و ۳۹۸ مرد هستند در آزمون ارتباط تصویری و ۵۵۲ داوطلب در کد رشته ۱۳۵۷ که از این تعداد ۲۴۷ زن و ۳۰۵ مرد بوده در آزمون تجزیه و تحلیل نمایش نامه نویسی شرکت می کنند.
توکلی تصریح کرد: در نوبت بعد از ظهر پنجشنبه هفتم مرداد، یکهزار و ۵۹۴ داوطلب در کد رشته ۱۳۵۲ در معماری داخلی، ۹۰۹ نفر با کد رشته امتحانی ۱۳۵۷ در نمایش نامه نویسی و ۱۸۵ داوطلب در کد رشته ۱۳۵۸ در تصویر متحرک شرکت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: نوبت صبح جمعه هشتم مرداد نیز دو هزار و ۸۰ داوطلب با کد رشته امتحانی ۱۳۵۰ در مجموعه برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت شهری، دو هزار و ۱۴۴ داوطلب در کد رشته امتحانی ۱۳۵۱ در طراحی شهری و ۴۱۳ داوطلب با کد رشته امتحانی ۱۳۶۲ در طراحی صنعتی شرکت می کنند.
توکلی اظهار کرد: در نوبت بعد از ظهر نیز ۵۱۳ داوطلب در طراحی پارچه و لباس شرکت می کنند.
فراهنگ **۹۰۲۲**۱۵۶۸