سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیر کل برنامه‌ریزی و توسعه آموزش جهاد دانشگاهی با اشاره به بومی‌سازی منابع زبان انگلیسی توسط جهاددانشگاهی اظهار کرد: بر این اساس منابع جدید جایگزین منابع قبلی می‌شوند.

نشریات

دکتر حسین کلانتر در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به برگزاری همایش بومی‌سازی منابع زبان انگلیسی اظهار کرد: سال گذشته در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه لزوم بومی‌سازی زبان انگلیسی همایشی توسط جهاددانشگاهی با هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد که نتایج خوبی به همراه داشت زیرا در این همایش از نقطه نظرات و تجارب افراد بهره‌مند شدیم.

وی افزود: بر اساس نتایج همایش مذکور طرح ملی بوی‌سازی منابع آموزش زبان انگلیسی در جهاددانشگاهی در حال انجام است و نزدیک به ۳۰ کارشناس در این زمینه در حال فعالیت هستند. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است ۸ کتاب با ۶۴ درس در این راستا تدوین شود که نخستین کتاب با ۸ درس آماده چاپ است و در مرحله داوری نهایی قرار دارد. دومین کتاب نیز قرار است تا نیمه دوم شهریور ماه تدوین شود که با این حساب به طور کلی تا پایان سال ۵ کتاب از ۸ کتاب تدوین خواهد شد.

مدیر کل برنامه ریزی و توسعه آموزش جهاددانشگاهی با تاکید بر اینکه منابع جدید بر مبنای فرهنگ بومی کشور تدوین خواهند شد اظهار کرد: منابع جدید جایگزین منابعی می‌شوند که اکنون در آموزشگاه‌های زبان انگلیسی تدریس می‌شود.

البته وظیفه تدوین منابع زبان انگلیسی بر اساس فرهنگ بومی کشور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت آموزش وپرورش سپرده شده و قرار است این وزارتخانه منابع جدید را با همکاری وزارت علوم و جهاددانشگاهی تدوین کند. در حال حاضر منابع جدید توسط وزارت آموزش و پرورش و جهاددانشگاهی در حال تدوین هستند.