سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون بین‌الملل دانشگاه تهران از تخصیص ۵۰ بورس فرصت مطالعاتی به دانشجویان دانشگاه تهران خبر داد.

محمد باقر قهرمانی معاون بین‌المللی دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بخشنامه ای مبنی بر اعطای بورس فرصت مطالعاتی ۵ ماهه برای دانشجویان ایرانی مقطع دکتری غیر بورسیه و بورسیه دانشگاه تهران علاوه بر ۱۰۰ سهمیه تخصیص یافته از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، قرار شد همانند سال های گذشته تعداد ۵۰ بورس توسط معاونت بین‌الملل بر اساس شیوه نامه اجرایی مورد حمایت مالی قرار گیرند.
وی افزود: به منظور گسترش فعالیتهای علمی بین‌المللی دانشگاه تهران در عرصه‌های مختلف جهانی، اعزام دانشجویان این دانشگاه به دوره‌های فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور با کمک هزینه دانشگاه مورد تصویب و موافقت قرار گرفت.
معاون بین الملل دانشگاه تهران بیان داشت: در این باره دانشجویان جهت استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی خارج از کشور باید به میزان مصوب شده از سوی شورای مرکزی بورس و سازمان امور دانشجویی دانشجویان بورسیه و غیر بورسیه ۲۰۰ میلیون ریال تعهد محضری به دانشگاه ارائه دهند.
وی درخصوص شرایط دانشجویان متقاضی یادآور شد:اولویت در درجه نخست با بورسیه‌های دانشگاه تهران است و بورسیه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین بورسیه سایر دانشگاهها مشمول این مصوبه نخواهند شد و دانشجویان دکتری غیر بورس در صورت دارا بودن سایر شرایط ماده یک که در بخشنامه سال ۹۴- ۹۵می توانند از این امتیاز استفاده کنند