سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – نخستین گروه از دانشجویان دکتری تخصصی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد با دفاع از پایان‌نامه خود فارغ‌التحصیل شدند.

پایان نامه

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، محمد حیدری و سروش ملیحی به ترتیب با دفاع از پایان‌نامه‌های خود تحت عنوان «عیب‌یابی جعبه‌دنده‌ها با استفاده از تبدیل موجک به عنوان پیش پردازشگر به کمک شبکه‌های  عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان» و «استفاده از تئوری‌های مرتبه بالای محیط پیوسته برای تحلیل ناپایداری کشیدگی و ارتعاش غیرخطی در نانوآینه تحت اثر نیروهای کوانتوم» در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی در تیرماه ۹۵ فارغ‌التحصیل شدند.

 اساتید راهنمای این پایان‌نامه‌ها به ترتیب دکتر هادی همایی و دکتر یعقوب طادی و استاد مشاور دکتر حسین گلستانیان بودند.

بر اساس این گزارش، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهرکرد از سال ۱۳۹۰ اقدام به پذیرش دانشجو در رشته مهندسی مکانیک، گرایش‌های طراحی کاربردی و تبدیل انرژی و رشته مهندسی برق، گرایش قدرت در مقطع دکترای تخصصی کرده است.

در حال حاضر تعداد  13 نفر در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی و ۱۱ نفر در گرایش تبدیل انرژی و ۲۲ نفر در رشته مهندسی برق گرایش قدرت در مقطع دکترای تخصصی مشغول به تحصیل هستند.