حوزه علوم اسلامی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  اعضای شورای مرکزی قرارگاه جهاد علمی و فرهنگی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان انتخاب شدند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، اعضای شورای مرکزی قرارگاه جهاد علمی و فرهنگی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در نشست مجمع عمومی نمایندگان معرفت جویان مراکز حوزه های علوم اسلامی انتخاب شدند.

حجت الاسلام حریزاوی گفت : در این نشست دو روزه که با حضور نزدیک به ۸۰ نفر از نمایندگان شورای معرفت جویان مراکز حوزه  علوم اسلامی دانشگاهیان در سراسر کشور در تهران برگزار شد، ۱۴ نفر به عنوان اعضای شورای مرکزی قرارگاه جهاد علمی و فرهنگی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان به مدت یک سال انتخاب شدند.

وی افزود: در آیین نامه تشکیل این شورا، زمینه سازی برای معماری حضور معرفت جویان در عرصه های جهاد عملی و فرهنگی، مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری در ارتقاء و بهره وری تربیت دینی معرفت جویان مراکز، نظارت بر عملکرد شورای معرفت جویان مراکز، توسعه سازمان دهی و ظرفیت سازی در شبکه معرفت جویان از برنامه های شورای مرکزی قرارگاه جهاد فرهنگی احوزه علوم اسلامی دانشگاهیان تعیین شده است.

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان گفت: اعضای این شورا، پس از تشکیل مجمع عمومی و شورای معرفت جویان هر مرکز به معاونت جهاد علمی و فرهنگی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان معرفی شده اند که این افراد در  نشست دو روزه، اعضای شورای مرکزی را به مدت یک سال انتخاب کرده اند.