سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران-ایرنا- روابط عمومی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، درباره درج خبری در برخی از خبرگزاری ها با عنوان «عرصه بر دانش آموختگان رشته های بدون مجوز دانشگاه آزاد تنگ شد» توضیح داد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش روز شنبه ایرنا در بیانیه روابط عمومی وزارت علوم تحقیقات و فناوری آمده است: بخشنامه مذکور مربوط به سال گذشته است و بیش از ۶ ماه از صدور آن می گذرد. بنابراین طرح چندباره یک بخشنامه درون سازمانی پس از گذشت بیش از ۶ ماه از صدور آن توسط برخی از خبرگزاری ها جای تأمل دارد.
در ادامه آمده است: موضوع بخشنامه مربوط به همه دانشگاه های دولتی و غیر دولتی است و تنها دانشگاه آزاد اسلامی را شامل نمی شود.
در خاتمه بیانیه نیز آورده شده است: شمول این بخشنامه در مورد کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فناوری کاربرد دارد و در آن به کارکنان سایر دستگاه ها اشاره ای نشده است.
به گزارش ایرنا، برخی خبرگزاری ها اخیراً متن بخشنامه درون سازمانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری را که از سوی محمد حسین امید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع این وزارتخانه ابلاغ شده، منتشر کرده اند که در بخشی از آن آمده است:
روسای محترم دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری
احتراماً با ارسال تصویر نامه شماره ۲/۲۱۷۹۹ مورخ نهم دی ماه ۹۴ معاونت محترم آموزشی در خصوص دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی، خواهشمند است دستور فرمایید در هنگام بررسی درخواست های اعمال مدارک تحصیلی جدید، این موضوع را مورد توجه قرار گیرد که برای کلیه دانشگاه های دولتی و غیردولتی، صرفاً مدارک مربوط به کد-رشته محل های دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی قابل قبول می باشد.