سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از پراستناد شدن ۴۲ مقاله دیگر کشور در پایگاه ISI خبر داد.