سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران-ایرنا- سازمان سنجش آموزش کشور درباره خبری که دیروز با موضوع شبهه هایی از اسناد تحصیلی حسین فریدون دستیار ویژه رییس جمهوری منتشر شد ،توضیحاتی مبنی بر رد این خبر ارایه کرد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش گروه فرهنگی ایرنا این توضیحات که عصر شنبه در وب سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است بر این تاکید دارد که عملکرد سازمان سنجش اموزش کشور شفاف است و این سازمان حامی هیچ رانتی نیست.
این توضیحات در برابر خبری که روز گذشته در یکی از خبرگزاری های داخلی و با ادعای ارایه ‘اسناد جدید درباره تحصیل رانتی حسین فریدون’ و نیز طرح سوالی مبنی بر حمایت سازمان سنجش از یک رانت درج شده بود، انتشار یافته است.
در متن سازمان سنجش این اخبار و شبهه ها بی اساس و با اغراض خاص برشمرده شده است.
در متن منتشره آمده است : این خبر شامل چند قسمت است ، در قسمت اول اعلام شده است که «دانشگاه گیلان در دوره شبانه هیچ پذیرشی نداشته و در دوره روزانه فقط دو نفر می توانسته جذب کند» در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون موردنظر با توجه به اصلاحات و مجوزهای صادره از دفتر گسترش سه اطلاعیه منتشر شده است.
اطلاعیه امروز سازمان سنجش تاکید دارد که خبرگزاری مزبور فقط اطلاعیه اول را منتشر کرده که در آن پذیرش روزانه با کد ۹۲۳۳ درج شده است در صورتی که در اطلاعیه قبلی این سازمان ایشان (فریدون) را معرفی شده کد ۹۶۲۶ دوره شبانه (نوبت دوم) اعلام می نماید و این کد رشته محل در اطلاعیه سوم سازمان سنجش ثبت شده است.
سایت سازمان سنجش در ادامه متن اطلاعیه سوم را عینا درج کرده است.