سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – جهاددانشگاهی واحد قزوین و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

تفاهمنامه

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا منطقه قزوین، تفاهم نامه همکاری بین جهاد دانشگاهی واحد قزوین و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به منظور استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود و ظرفیت‌های علمی- پژوهشی طرفین به امضاء رسید.

این تفاهم نامه همکاری در زمینه‌های مطالعاتی، پژوهش‌های کاربردی، آموزشی و علمی امضاء شده است.

انجام مطالعات توسعه‌ای و پژوهش‌های کاربردی مورد نیاز شرکت مادر تخصصی توسط جهاد دانشگاهی، همکاری در زمینه برگزاری همایش‌ها، سمینارها و مسابقات تخصصی مرتبط، مشارکت در تولید، ترجمه و انتشار کتاب های تخصصی در حوزه مرتبط با فعالیت‌های شرکت از موضوعات این تفاهم نامه همکاری است.