سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از همکاری ارتقای سطح پژوهشی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در دانشگاه صنعتی خواجه خبر داد.
مهدی احسانیان معاون آموزشی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در نشست راهبردهای تولید علم برتر و ارتقای سطح پژوهش با همکاری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی به وضعیت رتبه بندی دانشگاه اشاره شد. 
وی ادامه داد :دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی یکی از دانشگاه هایی است که در یک دهه اخیر به سرعت در حال افزایش کمیت تولید علم است.
معاون آموزشی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی بیان داشت:در فاصله سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ تعداد ۴۰۸ مدرک در پایگاه استنادی i.s.i از  دانشگاه خواجه نصیر بوده است.
احسانیان افزود:اما در خلال سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ تعداد مدارک این دانشگاه به ۴۸۲۸ مورد رسید که افزایش ۱۲ برابری را نشان می دهد.
وی تصریح کرد: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای نخستین بار در سال ۲۰۱۶ میلادی در جمع دانشگاه های برتر دنیا در رده ۶۰۱ تا ۸۰۰ قرار گرفت.
احسانیان یادآور شد: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در دوره ۲۰۱۴-۲۰۱۱ نسبت به دوره ۲۰۱۳-۲۰۱۰  در بین دانشگاه های دنیا ۱۹ رتبه ارتقاء یافته است.