سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و دبیرکل شورای عالی عتف گفت: به دنبال تصویب و ابلاغ وظایف شورای عالی عتف، آیین نامه پایش علم و فناوری کشور در این شورا به تصویب رسید.

دکتر وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، دکتر وحید احمدی گفت:  کشور نیاز به مرجعی دارد که آمار حوزه علم و فناوری را اعلام کند و برهمین اساس، شورای عالی عتف  این ماموریت را برعهده گرفت تا با توجه به آیین‌نامه مشخصی، مرجع رسمی اعلام  شاخص‌ها و آمار در حوزه علم و فناوری کشور باشد.

وی درباره ارتباط این آیین‌نامه با اقتصاد دانش‌بنیان گفت: اقتصاد دانش‌بنیان ارتباط مستقیم با توسعه علمی دارد بنابراین برای حرف زدن از توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نیاز به شاخص‌های معین علمی داریم.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم افزود: مفاهیمی مانند اقتصاد دانش‌بنیان و پیشرفت و توسعه علمی همگی نیاز به شاخص‌ دارد. تعیین شاخص‌ها به چگونگی ارزیابی و پایش توسعه علمی در همه حوزه‌ها کمک می‌کند، بنابراین اگر بخواهیم اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشیم در ابتدا نیاز به معیارهایی داریم که بتوانیم معنای آن را مشخص کنیم.

وی تاکید کرد: یکی از کارهایی که به ایجاد زیرساخت اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه آن کمک می‌کند، تعیین شاخص‌های دقیق علمی است که در آیین‌نامه مذکور دیده شده است.