سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران-ایرنا- برنامه درسی رشته زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد در جلسه تخصصی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش روز شنبه ایرنا، همایش «بررسی برنامه درسی رشته زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد» توسط شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
فریده علوی معاون امور اساتید دبیرخانه شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی با تشریح چرایی و چگونگی بازنگری در برنامه های درسی، آماری از تعداد دانشجویان و اعضای هیات علمی رشته های علوم انسانی در دانشگاه ها ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه جلسه نماینده دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مسئول تهیه و تنظیم برنامه درسی رشته زبان انگلیسی گزارشی از فعالیت های انجام شده در این دانشگاه را ارائه کرد.
پس از آن حاضران در همایش به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند، که اهم آن می توان به فقدان واحدهای عملی در برنامه درسی زبان انگلیسی، کمبود در ارائه رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه های کشور، پذیرش دانشجو بر اساس توانمندی ها، توجه بیشتر به کارآمدی در آموزش این رشته، و لزوم نگارش منابع درسی روزآمد اشاره کرد.