سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران – ایرنا – معاون امور دانشجویان داخل سازمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: امنیت شغلی مهمترین دغدغه نخبگان کشور بوده و نبود این عامل سبب خروج آنان از کشور می شود.

پی اچ دی آزمون : ابوالحسن ریاضی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاه ایرنا افزود: تاکنون هیچ ارزیابی مقایسه ای در مورد کاهش یا افزایش آمار خروج نخبگان علمی از کشور نداشته ایم.
وی گفت: هر چند که نمی توانم ادعا کنم که آمار خروج نخبگان علمی در کشور افزایش یافته اما در هر صورت باید پذیرفت که خروج آنان به هر میزانی که باشد، نگران کننده است.
معاون امور دانشجویان داخل سازمان وزارت علوم افزود: مساله اساسی در مورد روند خروج نخبگان از کشور بیش از آنکه مربوط به وزارتین علوم و یا بهداشت باشد، به سایر بخش های کشور مرتبط است.
وی ادامه داد: ارزیابی ها نشان می دهد که مهمترین مساله برای دانشجویان در سال های پایانی تحصیل، بحث اشتغال است.
ریاضی خاطرنشان کرد: بر همین اساس معتقدم مهمترین دلیل خروج نخبگان و ادامه تحصیل آنها در خارج از کشور، تضمین یافتن یک شغلی مناسب پس از اتمام تحصیلات تکمیلی است.
وی تصریح کرد: این نکته ای است که سایر دستگاه ها مربوط در حوزه اشتغال و تامین امنیت شغلی نخبگان علمی باید به آن بپردازند.
معاون امور دانشجویان داخل سازمان وزارت علوم ادامه داد: وزارت علوم تقریبا تمامی امکانات مربوط به ادامه تحصیل دانشجویان برجسته کشور را تامین کرده است.
وی گفت: این اقدامات از تاسیس بنیاد ملی نخبگان تا فراهم ساختن ادامه تحصیل دانشجویان نمونه کشور را شامل می شود.
ریاضی افزود: هر تحصیلی یک نکته پایانی دارد و فارغ التحصیلی در دانشگاه به معنای همان نکته است.
معاون امور دانشجویان داخل سازمان وزارت علوم خاطرنشان کرد: مساله اصلی برای حفظ نخبگان در کشور، موضوع امنیت شغلی آنان است.
فراهنگ ** ۹۱۸۷ ** ۱۰۷۱