سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – ‌رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر ۲۰ مرکز دانشگاهی علمی کاربردی در سطح استان مشغول فعالیت آموزشی هستند.

علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای

‌به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ‌ایسنا، دکتر مزدک راد ملکشاهی در مراسم معارفه رییس جدید مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر اظهار کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال ۱۳۷۴ تاسیس شده و امروز به حدی رسیده که ۲۰ مرکز فعال در شهرستانهای مختلف استان دارد.

وی ادامه داد: رشته های مختلف دانشگاه جامع علمی کاربردی در قالب چهار بخش صنعت، خدمات اجتماعی، فرهنگ و هنر و کشاورزی هستند.

ملکشاهی تصریح کرد: مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر کرمانشاه تاکنون جزو یکی از برترین مراکز علمی کاربردی استان بوده و همواره بالاترین امتیازات آموزشی را کسب کرده است.

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تنها وظیفه نظارتی را بر عهده دارد و ما هیچ دخالتی در انتخاب افراد به عنوان روسای این مراکز نداریم.

ملکشاهی تاکید کرد: در روند انتخاب رییس این مرکز علمی کاربردی کلیه نکات قانونی و آیین نامه‌های دانشگاهی رعایت شده و کوچکترین تخلفی صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: امیدوارم که رییس جدید این مرکز بتواند با همکاری کلیه اساتید و دانشجویانش شرایط توسعه کمی و کیفی آن را بیش از پیش فراهم کند.

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه همچنین بر استفاده و بکارگیری اساتید خبره حوزه فرهنگ و هنر در این دانشگاه تاکید کرد.