سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – ‌رئیس دانشگاه لرستان بر ضرورت توجه همه‌جانبه به بومی‌سازی واحدهای درسی تاکید کرد.

‌دکتر خسرو عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه بومی‌سازی برخی واحدهای درسی طبعا محاسن و معایبی خواهد داشت، اظهار داشت: بومی‌سازی محض با وجودی که چالش‌های خود را به دنبال دارد، پتانسیلی نیز برای دانشجویان بومی منطقه محسوب می‌شود. چرا که از لحاظ اسکان و تردد هزینه‌های دانشجو را کاهش می‌دهد و این فرد می‌تواند به توسعه منطقه و استان خود کمک کند اما باید دوگانه به این موضوع نگریسته شود.

عزیزی با اشاره به اینکه بومی‌سازی رشته‌ها چالش‌های خود را دارد و دانشجو را به شناخت منطقه خود محدود می‌کند و دیگر تبادل علمی به معنای واقعی وجودنخواهد داشت، افزود: به عنوان مثال دانشجوی رشته جنگلداری باید هم در مورد جنگل‌های زاگرس و هم جنگل‌های شمال تخصص و تبحر لازم را داشته باشد و فقط نباید در مورد زاگرس تحقیق کند.

رئیس دانشگاه لرستان در پایان خاطرنشان کرد: تجدیدنظر در سرفصل برخی دروس با اضافه کردن برخی سرفصل‌ها به واحدهای درسی بعضی رشته‌ها در بومی‌سازی کمک می‌کند. به عنوان مثال معدن و سنگ یک پتانسیل در کشور محسوب می‌شود و باید درسی را در سرفصل مربوطه در این زمینه تدوین کرد و به واحدهای درسی رشته‌ای به نام معدن و یا آب‌شناسی در گروه زمین‌شناسی اضافه کرد.