سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت، قانون تمام‌وقت جغرافیایی را مهم‌ترین دلایل بی‌انگیزگی برای هیات علمی شدن در دانشگاه‌های علوم پزشکی دانست و گفت: باید با افزایش حقوق و مزایا، انگیزه عضو هیات علمی شدن و زمینه نهادینه شدن قانون تمام وقت جغرافیایی در دانشگاه علوم پزشکی را فراهم کرد.

دکتر سید علی حسینی در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه که در سال ۱۳۸۹ تصویب شد افرادی که به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه‌های پزشکی جذب شوند باید بطور تمام وقت در اختیار دانشگاه قرار بگیرند و این افراد اجازه فعالیت در بخش خصوصی و داشتن مطب را ندارند. اما اساتید قدیمی و با سابقه طولانی که قبل از این قانون  استخدام دانشگاه‌های علوم پزشکی شدند  شامل این قانون نیستند.

وی در ادامه تصریح کرد: تمامی کسانی که بعد از قانون برنامه پنجم توسعه جذب دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شدند با رتبه استادیار و با قرارداد پیمانی در دانشگاه فعالیت می‌کنند.

دکتر حسینی به حقوق و مزایای اعضای هیات علمی شامل طرح تمام‌وقت جغرافیایی در دانشگاه‌های پزشکی اشاره کرد و  گفت: متاسفانه حقوق و مزایای این اساتید کافی نیست و مقررات و ضوابط نیز اجازه تصمیم‌گیری در این زمینه  به وزارت بهداشت نمی‌دهد. بنابراین انتظار ما این است که با توجه به اهمیت آموزش و نقشی که در تأمین سلامت جامعه دارد،  دولت و قانون‌گذاران در این زمینه توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه قانون طرح تمام‌وقت جغرافیایی باید در دانشگاه‌های علوم پزشکی نهادینه شود، افزود: یکی از دلایل بی‌رغبتی برای عضو هیات علمی شدن در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، وجود قانون طرح تمام‌وقت جغرافیایی است. چراکه افرادی که شامل این طرح شوند درآمد ناچیزی را به دست می‌آورند و انگیزه برای عضو هیات علمی شدن در بین آنها از بین می‌رود. در حالی که اگر این افراد در بیمارستان‌های خصوصی یا مطلب فعالیت کنند چندین برابر مراکز دولتی درآمد کسب می کنند.

رییس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت اظهار کرد: متاسفانه وزارت بهداشت برای افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات علمی خود با یکسری محدودیت‌ها مواجه است و بسیاری معتقد هستند و شرایط اعضای هیات علمی باید در دو وزارتخانه علوم و وزارت بهداشت یکسان باشد. این در حالی است کسانی که به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی جذب می‌شوند علاوه بر نقش آموزش و پژوهش، بطور شبانه روز تامین سلامت جامعه را نیز در اختیار دارند.

دکتر حسینی، میزان درخصوص میزان دریافتی اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: یک استادیار بالینی یا علوم پایه وقتی شامل قانون طرح تمام‌وقت جغرافیایی می‌شود ماهیانه حدود چهار میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند و اگر این افراد متخصص باشند در بیمارستان‌های آموزشی براساس میزان فعالیتی که در بخش درمان دارند کارانه نیز دریافت می‌کنند.

رییس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: در هر یک از دانشگاه‌های علوم پزشکی ضوابط و مقرراتی مشخصی وجود دارد که براساس آن هر یک از اعضای هیات علمی بخواهد از چارچوب‌های تعیین‌شده تخلف کنند هیات انتظامی دانشگاه، بر اساس دستورالعمل‌های مشخص از تعلیق، توبیخ تا اخراج آنها رای صادر می‌کنند. بنابراین هیچ فردی اجازه تخلف از قانون طرح تمام‌وقت جغرافیایی را ندارند.