سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: به اعتقاد ما چرخه تولید فناوری و علم باید در میان مردم و زندگی روزمره آنها ترویج پیدا کند.

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان وحید احمدی معاون پژوهشی وزیر علوم در تشریح جزئیات جلسه یکصدوچهل سوم کمیسیون شورای عالی عتف که ظهر امروز در وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد گفت: شورای عالی عتف از سال گذشته با همکاری سازمان های مطبوع و کمسیون های تخصصی خود کار تدوین احکام پیشنهادی را شروع کردیم که در جلسه امروز به تلفیق این احکام پرداخته و کمیسیون تخصصی مورد ملاحظه قرار داد.
وی ادامه داد:شورای عالی قواعد مقرارت و اساس نامه سیستم عامل واجرای قوانین مقررات تصویب کردیم.
معاون پژوهشی وزیر علوم ادامه داد: در این جلسه مباحث خوبی از سوی نمایندگان دستگاه های تخصصی حاضر در کمیسیون عتف متشکل از معاونان وزرا و روئسای دستگاه های مربوط با حوزه علم و فناوری کشور دریافت شد.
وی بیان داشت :بخش عمده این جلسه احکام معطوف به بررسی نقاط قوت و کاستی های احکام موجود در برنامه های چهار و پنجم توسعه است که سعی داریم احکام را مجدداً با اهداف روشن تری بیان کنیم.
احمدی تحقق این هدف را مستلزم پویایی بیشتر دانش ها خواند و گفت :بحث اصلی دیگر اینکه پژوهش باید بتواند هرچه تخصصی تر نظام مدارتر شود.
معاون پژوهشی وزارت علوم تصریح کرد: در برنامه پنجم ششم توسعه تلاش می شود که بتوانیم تعاریف روشن و استانداردی را برای همه اعضای دولتی و بخش خصوصی عرصه علم وفناوری ایجاد کنیم.
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت:مهمترین بحث جلسه شورای عالی عتف مربوط به احکام برنامه ششم توسعه اختصاص داشت که به ترکیب شوراهای تخصصی در حال پیگیری است. به اعتقاد ما در کشور چرخه تولید فناوری و به عبارتی علم باید در میان مردم و زندگی روزمره آنها ترویج پیدا کند.
احمدی یادآور شد :کارگروهی مربوط ،مجموع نظرات وزارتخانه ها را ارزیابی و دسته بندی و نهایی شدن آن در جلسه بعدی است.