مراسم تقدیر از برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره دانشجوی نمونه