سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران – ایرنا – معاون اول رئیس جمهوری گفت: من به دلیل تجربه اجرایی که در طی سال های عمرم داشتم و کارهایی که در مسئولیت های مختلف انجام دادم می دانم که توسعه پایدار و همه جانبه کشور راهی ندارد جز از طریق توسعه علمی.

پی اچ دی آزمون : به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اسحاق جهانگیری عصر چهارشنبه در مراسم تقدیر از برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره دانشجوی نمونه افزود: وی اضافه کرد: در واقع اگر بخواهیم کشور را به توسعه برسانیم و توسعه پایدار را در کشور حاکم کنیم یقینا باید به دنبال توسعه علمی کشور باشیم و توسعه علمی کشور هم نیازمند دانشگاه های توانمندی است که بتواند چنین مسئولیتی را بر عهده بگیرد.
جهانگیری گفت : قطعا قلب تپنده و عقل نقاد جامعه در دانشگاه ها می تپد و دانشگاه می تواند مهم ترین پایگاه امید، ازادی خواهی، عدالت خواهی و اعتدال در کشور باشد و موجب شکوفایی خلاقیت ها و فعلیت یافتن سرمایه های علمی جامعه باشد.
جهانگیری همچنین با بیان این که یک دانشجوی نمونه از نظر آموزشی برجستگی های ویژه ای داشته است ادامه داد: از نظر پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی و در واقع این ویژگی ها است که آنها را به سرمایه مهمی در کشور تبدیل کرده است.
وی گفت: این نشانه ای برای حیات دانشگاه و سرمشقی برای دیگر دانشجویان است که به هر حال این معرفی ها با این هدف است که برای دیگران سرمشق و نمونه باشند که از راه و روش این عزیزان که به کار گرفته اند استفاده کنند؛ آن هم در شرایطی که کمبودها فراوان است و برخی کمبودها منتسب به دولت است ؛ آن هم به دلیل محدودیت بودجه.
معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: وزرا معمولا در جلسات تصمیم گیری به کمبودهای دانشجویی اشاره می کنند و ما هم به تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاهی، پژوهشی و امکاناتی که در دنیا وجود دارد و چیزهای دیگری که مورد نیاز است آگاهی داریم.
این خبر در حال تکمیل است
سیام ۱۰۵۸**۶۰۸۴ /۱۴۴۹