سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس مرکز تحقیقات منابع آب استان چهارمحال و بختیاری، گفت: مرکز تحقیقات منابع آب در فعالیت‌های پژوهشی در سطح ملی رتبه برتر را کسب کرد.

تحقیقات پژوهشی پزشکی بیوتکنولوژی دارویی بالینی

حسین صمدی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه چهارمحال و بختیاری، با اعلام این خبر، اظهار کرد: مرکز تحقیقات منابع آب در راستای سیاست‌ کلی پژ‍وهش در زمینه توسعه، بهره‌برداری و مدیریت بهینه منابع آب و با توجه به پتانسیل علمی و عملی موجود در سه گروه پژوهشی فعالیت می‌کند.

وی افزود: این گروه‌های پژوهشی در زمینه‌های مختلف از قبیل مدیریت جامع بر منابع آب، مدلسازی کمی و کیفی منابع آب، ارزیابی طرح‌های توسعه منابع آب، حفاظت منابع آب، خاک و آبخیزداری و نیز مطالعات بنیادی هواشناسی، هیدرولوژی، خاکشناسی و زمین‌شناسی فعالیت می‌کند.

صمدی مدیریت کمی و کیفی منابع آب، هیدرولیک و رسوب، حفاظت و آبخیزداری و محیط زیست آبی را از محورهای موضوعات کاری این مرکز دانست و گفت: ۱۶ کارگاه آموزشی و هشت دوره آموزشی تخصصی در این مرکز برگزار شده است.

رئیس مرکز تحقیقات منابع آب استان با اشاره به انتشار چهار جلد کتاب در این مرکز، تصریح کرد: پیامدهای خشکسالی و راه‌های مقابله با آن، فرهنگ استفاده بهینه از آب، سند راهبردی آب استان چهارمحال و بختیاری و انتقال آب بین‌حوضه‌ای کتاب‌های انتشاریافته این مرکز هستند.

وی کارگاه آموزش مدل بهره‌برداری بهینه از سیستم‌های منابع آب چند منظوره، کارگاه هم‌اندیشی سند راهبردی آب استان، سمینار مهندسی ارزش آب در استان و همایش منطقه‌ای بهره‌برداری بهینه از منابع آب حوضه‌های کارون و زاینده‌رود از کنفرانس‌ها و همایش‌های برگزار شده این مرکز گزارش کرد.

صمدی خاطرنشان کرد: ۴۰ مورد از پروژه‌های تحقیقاتی با همکاری وزارت نیرو، راه و شهرسازی، استانداری، محیط زیست و جهاد کشاورزی انجام شد.