سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: استفاده از محصولات تراریخته در تمام دنیا مخالفان و موافقانی دارد؛ معتقدم اگر از محصولات خوراکی طبیعی استفاده شود بهتر است.

شالیزارهای برنج مازندران پس از باران

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، دکتر نورالله معلمی در این رابطه اظهار کرد: محصولات تراریخته محصولاتی هستند که از طریق سیستم بیوتکنولوژی با انتقال ژن و در آزمایشگاه‌ها اصلاح می‌شوند. این اصلاح با روش کلاسیک متفاوت است؛ به‌طور مثال در اصلاح یک درخت به روش کلاسیک، یک درخت به‌عنوان پایه پدری و یک درخت نیز به عنوان پایه مادری وجود داشت، دانه گرده منتقل و بذر تولید و کشت می‌شد.

وی افزود: اصلاحات ژنتیکی متفاوت است البته انجام چنین اصلاحاتی در تمام دنیا مخالفان و موافقانی دارد. در کشور ما علی‌رغم برخی تحقیقاتی که در این زمینه انجام می‌شود هنوز محصولات تراریخته وارد بازار نشده‌اند اما محصولات وارداتی ممکن است تراریخته باشند.

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص سود یا زیان استفاده از چنین محصولاتی با بیان این‌که به‌صورت کلی محققان از کاربرد تغییرات ژنتیکی در محصولات خوراکی اکراه دارند و حدس می‌زنند که این تغییرات ممکن است باعث بروز مشکلاتی در مصرف‌کنندگان شود، گفت: اصلاحاتی که انجام می‌شود ممکن است باعث مقاومت به یک آفت یا بیماری خاص شود اما در صورتی که به‌طور مستقیم مورد مصرف دام یا انسان قرار نگیرد مشکلی را به‌وجود نمی‌آورد.

دکتر معلمی در پایان گفت: تغییرات رنگ یا شکل گل در برخی گیاهان که در سطح وسیع انجام می‌شود از جمله این موارد است؛ من معتقدم در محصولاتی مانند علوفه و برنج که به‌صورت مستقیم مورد استفاده انسان یا دام قرار می‌گیرد بهتر است از محصولات طبیعی استفاده شود چرا که مصرف این محصولات ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی در مصرف‌کنندگان شود.